Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Call of Duty: Black Ops III
16 tác phẩm mới tuần này
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
22 tác phẩm mới tuần này
Red Dead Redemption 2
39 tác phẩm mới tuần này
Yakuza Kiwami
855 ảnh chụp mới tuần này