Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
RAGE 2
1 hướng dẫn mới tuần này
Counter-Strike: Global Offensive
351 hướng dẫn mới tuần này
Far Cry 5
11 tác phẩm mới tuần này
Sekiro™: Shadows Die Twice
8 tác phẩm mới tuần này